Skambinkite: +37068669750

Sveiki atvykę į BETIs

VšĮ Biomedicinos etikos ir teisės institutas (BETIs) yra įstaiga, vienijanti teisės, filosofijos (etikos), medicinos, biologijos ir kitų profesijų atstovus, siekiančius, kad biomedicinos srityje būtų laikomasi aukštų etinių standartų, protingumo, atsargumo ir teisingumo principų. BETIs siekia mokslinių tyrimų metodų pagalba įvertinti biomedicinos srities reguliavimo teisinėmis, etinėmis normomis ir profesiniais-techniniais standartais spragas, netobulumus, kolizijas ir pateikti galimus nuoseklaus reguliavimo būdus. Daugiau.

Paslaugos

Organizuojame specializuotus mokymus klinikinių tyrimų prižiūrėtojams (monitoriams).

Mokymuose akcentuojami su tyrimo priežiūra susiję klausimai, reikalavimai klinikinio tyrimo dalyvių kvalifikacijai, tyrimo centro ir tyrėjų parinkimas, prižiūrėtojo pareigos ir teisinė atsakomybė ir kt. aktualūs klausimai.

GKP pagrindų mokymų programa skirta pateikti tyrėjams pagrindines žinias, supažindinti tyrėjus su GKP taisyklių bei kitų klinikinių tyrimų atlikimą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, klinikinių tyrimo vykdymo Lietuvoje teoriniais ir praktiniais aspektais; GKP pagrindų mokymus turi būti išklausę visi klinikinių tyrimų tyrėjai.

GKP tobulinimosi mokymų programa skirta tyrėjų, anksčiau išklausiusių GKP pagrindų mokymus, žinioms tobulinti.


Užtikriname, kad mokymų metu pateikta informacija tiksliai atitiks klinikinių vaistinių preparatų tyrimams keliamus reikalavimus.

 

Comments are closed.